sábado, 14 de abril de 2012

Lenta i voraç expansiósense cap pressa,

de manera vedada.

la cultura emigra.
Arrasa l'entorn,
i estableix noves ubicacions.
Sense pressa ni pausa,
la invasió aviat és un fet.
.....
...
.